HolmAx AB är ett svenskt företag som tillverkar modellanpassade kabelsatser för de flesta bilarna på marknaden.

Telefon: 0224-741017